НАЧАЛО        УСЛУГИ       ГРАФИК        ПРАВА НА КЛИЕНТА        ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ        КОНТАКТИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какви са преимуществата на хормоналните контрацептиви?

Ако пропуснете таблетка

Какво представлява спиралата?

Как се поставя спирала?

Има ли женски презерватив?

Какво означава спермицид?

Кои са най-често срещаните сексуално преносими инфекции?

Как мога да се заразя с ХИВ?

 

 Права на клиента


- Право на информация

Всеки клиент има право да получава информация за ползата и възможностите на всеки един метод на семейно планиране.

- Право на достъп

Всеки клиент има право да има достъп до услуги в областта на семейното планиране без оглед на пол, вяра, етническа принадлежност, семеен статус или местоживеене.

- Право на избор

Всеки клиент има право да избира свободно кой метод на семейно планиране да използва.

- Право на безопасност

Всеки клиент има право да използва безопасни и ефективни услуги по семейно планиране.

- Право на зачитане на личността

Всеки клиент има право да получава услуги и да бъде консултиран при условие на зачитане на личността.

- Право на конфиденциалност

Всеки клиент има право да му бъде гарантирано, че всяка лична информация ще бъде запазена като поверителна.

- Право на достойнство

Всеки клиент има право да бъде третиран с уважение и зачитане.

- Право на комфорт

Всеки клиент има право да се чувства комфортно, докато получава услуги.

- Право на продължителност

Всеки клиент има право да получава услуги в областта на семейното планиране толкова продължително, колкото е необходимо.

- Право на мнение

Всеки клиент има право да изразява мнението си относно получените услуги.