ПРАВА НА КЛИЕНТА

Право на информация

Право на достъп

Право на избор

Право на безопасност

Право на зачитане на личността

Право на конфиденциалност

Право на дойстойнство

Право на комфорт

Право на продължителност

Право на мнениеГРАФИК

 


 

Даниела Дикова - здравен мениджър и консултант

Всеки ден от 9.30 до 17.30 часа

Сряда: 14.30 - 17.30

д-р Иван Диков - АГ специалист

 

Кабинет за анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и контрацептивни консултации се извършват всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа.

 

Записвания се правят в работно време

09.30 - 17.30 всеки работен ден